Wednesday13.11 Thursday14.11 Friday15.11 Saturday16.11 Sunday17.11 Monday18.11 Tuesday19.11
TRX Roo 12:30 45 min
TRX Emma R 18:15 45 min
TRX Emma R 19:15 45 min
 
TRX Paddy 06:30 45 min
TRX Paddy 07:30 45 min
TRX Joe 09:30 45 min
TRX Joe 10:30 45 min
 
TRX Christie 12:30 45 min
 
 
TRX Greta 09:00 45 min
TRX Greta 10:00 45 min
 
TRX Christie 06:30 45 min
TRX Christie 08:30 45 min
TRX Christie 09:30 45 min
TRX Christie 10:30 45 min